De nieuwe ontslagregeling voor bedienden en arbeiders even uitgelegd…

Het Belgisch Staatsblad is op 31 december 2013 getuige geworden van de Wet van 26 december 2013, dewelke de invoering van het veelbesproken eenheidsstatuut tussen bedienden en arbeiders betreffende de ontslagregeling bevat.

Deze bewuste wet betreft een ontslagregeling uniform voor alle werknemers die genieten van de ontslagregels van de Arbeidsovereenkomstwet, ongeacht of ze arbeider of bediende zijn en ongeacht of ze ontslagen worden of beslissen zelf ontslag te nemen. De invoering hiervan maakt dat de Arbeidsovereenkomst grondig verandert: niet alleen maakt het komaf met de van elkaar verschillende opzeggingstermijnen voor bedienden en arbeiders, maar de hogere en lagere bedienden worden bovendien vanaf nu op gelijke basis behandeld. Wat dus ook de sector moge zijn en ongeacht het een arbeider of een bediende betreft, de uiteenlopende opzeggingstermijnen worden voor goed van de baan geschoven.

Deze ontslagregeling bestaat uit drie fases. De eerste fase omvat de eerste vijf werkjaren van de werknemer in kwestie. Hierin verwerft deze namelijk geleidelijk aan een opzeggingstermijn. Na het eerste werkjaar verkrijgt hij namelijk reeds 7 weken opzeggingstermijn, na twee jaar een van elf weken en vanaf het derde tot het vijfde jaar anciënniteit verwerft hij het recht op jaarbasis en na verloop van de vijf jaar werktijd verkrijgt hij zo vijftien weken aan opzeggingstermijn.

Lees verder