De indexsprong: wat is het juist? En wat is de impact voor mij?”

De indexsprong van 2015, we hebben er allemaal wel al over gehoord. Inmiddels weten we dat de regering er dit jaar nog een voorziet van 2 procent. Mooi, maar wat betekent dat nu voor jou?

De term ‘indexsprong’ in het kort

Wat je moeten weten, is dat door de automatische loonindexering de lonen worden aangepast aan de verlengde levensduur. De indexsprong slaat deze aanpassing over. Deze maatregel komt er vanwege de nood aan bezuiniging. Het gevolg? Je speelt een deel van je koopkracht kwijt. De laatste indexsprongen die ons land kende, waren die van midden de jaren tachtig.

Wat betekent dit voor de mens van vandaag?

Opgelet: de indexsprong van 2015 zou wel enkel gelden voor lonen, pensioenen en sociale uitkeringen. En dus niet voor huur- en energieprijzen en verzekeringspolissen. Daarnaast zullen ook zelfstandigen en vrije beroepen geen last ondervinden van de indexsprong. De GEEN INDEXSPRONGindexsprong boezemt sommige mensen angst in, omdat ze mogelijk met een verlaagde koopkracht meer moeten betalen voor bepaalde diensten. Wat het loonbriefje betreft, is het niet zo eenvoudig om de gevolgen van de indexsprong uit te leggen. Deze verschillen namelijk van sector tot sector. Elke branche kan een verschillend soorten indexmechanisme toepassen. Daarbij worden andere rekenformules en indexcijfers gehanteerd. Kortom: er zijn werknemers die een loonindexering zullen genieten, maar deze zal doorgaans lager zijn dan normaal. Dat brengt me bij de term ‘spilindex’. Dat staat voor het gegeven dat in sommige sectoren de indexering niet op bepaalde vastgelegde tijdstippen gebeurt, maar enkel als de index een zeker niveau overschrijdt, wat dus de spilindex wordt genoemd. De lonen? Die worden geïndexeerd met een vast percentage. In andere sectoren wordt er wél op een vast moment geïndexeerd: dat kan maandelijks, per kwartaal of twee keer per jaar gebeuren. Bij sectoren waar er sprake is van een maandelijkse indexering, zal de indexsprong per direct waarneembaar zijn.

Verliezen we dan geld?

Wat betreft de vraag of we ons geld nu daadwerkelijk zullen verliezen, is het koffiedik kijken. Op zich zal je aan de indexering niet veel verliezen. Al mag je dit wel nuanceren, want je mist hoe dan ook een verhoging van je brutoloon. Daarnaast is ook de timing van de indexsprong een heikel punt. De lage inflatie van tegenwoordig genereert in bepaalde sectoren een negatieve indexering. Dat betekent dat het loon van een slordige 400.000 bedienden met 0,07 procent zal dalen.

De nieuwe ontslagregeling voor bedienden en arbeiders even uitgelegd…

Het Belgisch Staatsblad is op 31 december 2013 getuige geworden van de Wet van 26 december 2013, dewelke de invoering van het veelbesproken eenheidsstatuut tussen bedienden en arbeiders betreffende de ontslagregeling bevat.

Deze bewuste wet betreft een ontslagregeling uniform voor alle werknemers die genieten van de ontslagregels van de Arbeidsovereenkomstwet, ongeacht of ze arbeider of bediende zijn en ongeacht of ze ontslagen worden of beslissen zelf ontslag te nemen. De invoering hiervan maakt dat de Arbeidsovereenkomst grondig verandert: niet alleen maakt het komaf met de van elkaar verschillende opzeggingstermijnen voor bedienden en arbeiders, maar de hogere en lagere bedienden worden bovendien vanaf nu op gelijke basis behandeld. Wat dus ook de sector moge zijn en ongeacht het een arbeider of een bediende betreft, de uiteenlopende opzeggingstermijnen worden voor goed van de baan geschoven.

Deze ontslagregeling bestaat uit drie fases. De eerste fase omvat de eerste vijf werkjaren van de werknemer in kwestie. Hierin verwerft deze namelijk geleidelijk aan een opzeggingstermijn. Na het eerste werkjaar verkrijgt hij namelijk reeds 7 weken opzeggingstermijn, na twee jaar een van elf weken en vanaf het derde tot het vijfde jaar anciënniteit verwerft hij het recht op jaarbasis en na verloop van de vijf jaar werktijd verkrijgt hij zo vijftien weken aan opzeggingstermijn.

Lees verder