De indexsprong: wat is het juist? En wat is de impact voor mij?”

De indexsprong van 2015, we hebben er allemaal wel al over gehoord. Inmiddels weten we dat de regering er dit jaar nog een voorziet van 2 procent. Mooi, maar wat betekent dat nu voor jou?

De term ‘indexsprong’ in het kort

Wat je moeten weten, is dat door de automatische loonindexering de lonen worden aangepast aan de verlengde levensduur. De indexsprong slaat deze aanpassing over. Deze maatregel komt er vanwege de nood aan bezuiniging. Het gevolg? Je speelt een deel van je koopkracht kwijt. De laatste indexsprongen die ons land kende, waren die van midden de jaren tachtig.

Wat betekent dit voor de mens van vandaag?

Opgelet: de indexsprong van 2015 zou wel enkel gelden voor lonen, pensioenen en sociale uitkeringen. En dus niet voor huur- en energieprijzen en verzekeringspolissen. Daarnaast zullen ook zelfstandigen en vrije beroepen geen last ondervinden van de indexsprong. De GEEN INDEXSPRONGindexsprong boezemt sommige mensen angst in, omdat ze mogelijk met een verlaagde koopkracht meer moeten betalen voor bepaalde diensten. Wat het loonbriefje betreft, is het niet zo eenvoudig om de gevolgen van de indexsprong uit te leggen. Deze verschillen namelijk van sector tot sector. Elke branche kan een verschillend soorten indexmechanisme toepassen. Daarbij worden andere rekenformules en indexcijfers gehanteerd. Kortom: er zijn werknemers die een loonindexering zullen genieten, maar deze zal doorgaans lager zijn dan normaal. Dat brengt me bij de term ‘spilindex’. Dat staat voor het gegeven dat in sommige sectoren de indexering niet op bepaalde vastgelegde tijdstippen gebeurt, maar enkel als de index een zeker niveau overschrijdt, wat dus de spilindex wordt genoemd. De lonen? Die worden geïndexeerd met een vast percentage. In andere sectoren wordt er wél op een vast moment geïndexeerd: dat kan maandelijks, per kwartaal of twee keer per jaar gebeuren. Bij sectoren waar er sprake is van een maandelijkse indexering, zal de indexsprong per direct waarneembaar zijn.

Verliezen we dan geld?

Wat betreft de vraag of we ons geld nu daadwerkelijk zullen verliezen, is het koffiedik kijken. Op zich zal je aan de indexering niet veel verliezen. Al mag je dit wel nuanceren, want je mist hoe dan ook een verhoging van je brutoloon. Daarnaast is ook de timing van de indexsprong een heikel punt. De lage inflatie van tegenwoordig genereert in bepaalde sectoren een negatieve indexering. Dat betekent dat het loon van een slordige 400.000 bedienden met 0,07 procent zal dalen.

De Bitcoin: wat is het? Heeft het toekomst?

Bitwat? Ja, niet iedereen weet van de Bitcoin is of wat het doet. De Bitcoin wordt vandaag de dag omschreven als zijnde nog innovatiever en vooruitstrevender als het internet! Dat maakt dat de verwachtingen heel hoog liggen. Een Bitcoin is eigenlijk gewoon een nieuw soort elektronisch betaalmiddel zonder tussenkomst van een derde partij. Wat dit wil zeggen? Simpelweg dat deze valuta dus niet verbonden is aan een bepaald land! De Bitcoin kan in feite gebruikt worden door iedereen. En dat opent heel wat deuren.
Lees verder

De renovatielening: wat houdt ze in, en waar moet je op letten?

Velen denken weleens aan renovatiewerken aan hun woonst. Een nieuwe keuken, een nieuw dak of misschien een geheel nieuw elektriciteitsnetwerk? Het is mogelijk. Indien u renovatieplannen heeft, dient u niet langer te wachten met renoveren tot morgen, want u kunt vandaag al uw dromen reeds verwezenlijken! renovatieHoe precies? Met een renovatielening! Hieronder leest u alvast meer over de lening, die u toelaat uw huis met een glimlach te renoveren aan een financieel voordelig tarief.

De renovatielening kort toegelicht

Een renovatielening, wat houdt deze nu precies in? Wel, het woord zegt het eigenlijk al zelf: het betreft een lening – op afbetaling – voor zij die renovatiewerken in het vooruitzicht hebben, dit met als doel hun wooncomfort op een hoger niveau te brengen. Dit klinkt heel aanlokkelijk en dit is niet al te verwonderlijk, want dergelijke renovatielening biedt een aantal niet te negeren voordelen.

Allereerst kunt u uw wooncomfort verhogen, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over uw budget. Uw bank bespreekt en berekent namelijk samen in overleg met u uw mogelijkheden in de mate van het mogelijke, zodat uw budget niet uit evenwicht wordt gebracht. Verder houdt dit in dat uw lening volledig op maat zijn aangepast aan uw behoeften en financiële mogelijkheden, zodat zowel het maandbedrag als de looptijd perfect doenbaar zijn voor u en uw gezin. En last but not least: een renovatielening brengt een heus belastingvoordeel met zich mee, aangezien het mogelijk is de interesten fiscaal af te trekken. Dit brengt eveneens een (gedeeltelijke) neutralisatie op van uw kadastraal inkomen.

De renovatielening versus de groene lening

Het gebeurt wel vaker dat de renovatielening wordt verward met de groene lening. Ze zijn echter alles behalve dezelfde, aangezien de eerste van toepassing is voor alle verbouwingswerken, terwijl de groene lening alleen kan toegepast worden op energiebesparende maatregelen. Denk maar aan een de isolatie voor uw daken en muren, de installatie van thermostatische kranen en ga zo maar verder. Heeft u dus renovaties voor de boeg, let er dan zeker op dat u de correcte lening aanvraagt!

Lees verder

Zelfstandige? De voor- en nadelen van een vruchtgebruikconstructie voor uw woning/kantoor.

Het gezegde dat een Belg is geboren met een baksteen in zijn maag doet wel vaker de ronde. En dit gezegde is meer dan waar: denk maar aan de vele dichtbebouwde steden in ons kleine landje. Maar heeft een reeds een gezinswoning en bent u tegelijkertijd een zelfstandige die op zoek is naar een kantoor? Denk dan eens aan een gesplitste aankoop, aan bepaald aan een vruchtgebruikconstructie.

Een gesplitste aankoop toegelicht

Een woning kopen, waarvan een deel zal worden gewijd aan je praktijk of kantoor, dat klinkt goed. Het klinkt niet alleen goed, het biedt ook een tal van voordelen, dewelke de fiscus niet meer kan verwerpen.

thuiskantoorDe vruchtgebruikconstructie bestaat erin dat de zelfstandige het vruchtgebruik koop voor een bepaalde periode. Je koopt met andere woorden de blote eigendom van het gebouw in kwestie. Gedurende de looptijd van het vruchtgebruik kan je bedrijf op deze manier genieten van het onroerend goed, terwijl het gebouw evenwel als volwaardige woonst dienst doet.

Loopt de looptijd van het vruchtgebruik ten einde? Dan geniet je ten volle van je eigendom, alsof je deze nooit voor zelfstandige doeleinden hebt benut. In andere woorden gezegd, wordt je dus volle eigenaar van het pand, zonder dat je daar in principe enige kosten en belastingen voor moet zullen betalen.

Vruchtgebruikconstructie: de voor- en nadelen opgesomd

De voordelen voor dergelijke constructie zijn zeker het overwegen waard, maar weet ook dat er zoals aan alles eveneens nadelen aan verbonden zijn. Laat ons beginnen met de voordelen. Eerst en vooral worden zowel de aankoop als de bijkomende kosten van het pand in kwestie grotendeels gefinancierd door je bedrijf.

Lees verder

De nieuwe ontslagregeling voor bedienden en arbeiders even uitgelegd…

Het Belgisch Staatsblad is op 31 december 2013 getuige geworden van de Wet van 26 december 2013, dewelke de invoering van het veelbesproken eenheidsstatuut tussen bedienden en arbeiders betreffende de ontslagregeling bevat.

Deze bewuste wet betreft een ontslagregeling uniform voor alle werknemers die genieten van de ontslagregels van de Arbeidsovereenkomstwet, ongeacht of ze arbeider of bediende zijn en ongeacht of ze ontslagen worden of beslissen zelf ontslag te nemen. De invoering hiervan maakt dat de Arbeidsovereenkomst grondig verandert: niet alleen maakt het komaf met de van elkaar verschillende opzeggingstermijnen voor bedienden en arbeiders, maar de hogere en lagere bedienden worden bovendien vanaf nu op gelijke basis behandeld. Wat dus ook de sector moge zijn en ongeacht het een arbeider of een bediende betreft, de uiteenlopende opzeggingstermijnen worden voor goed van de baan geschoven.

Deze ontslagregeling bestaat uit drie fases. De eerste fase omvat de eerste vijf werkjaren van de werknemer in kwestie. Hierin verwerft deze namelijk geleidelijk aan een opzeggingstermijn. Na het eerste werkjaar verkrijgt hij namelijk reeds 7 weken opzeggingstermijn, na twee jaar een van elf weken en vanaf het derde tot het vijfde jaar anciënniteit verwerft hij het recht op jaarbasis en na verloop van de vijf jaar werktijd verkrijgt hij zo vijftien weken aan opzeggingstermijn.

Lees verder

Solden: wat zijn de regels?

Een nieuwe maand januari is alweer aangebroken en dit staat voor velen gelijk aan een fervente koopjesjacht en fikse kortingen in hun favoriete winkelketens en bijgevolg ook aan een onweerstaanbare drang naar veelvuldige aankopen. Echter, deze soldenperiode is niet SOLDENde enige periode waarin de winkels reclame maken voor bepaalde verlaagde prijzen en aanbiedingen. Het brengt vaak verwarring teweeg bij de kopers, dus hieronder gaan we even dieper in om de regels en wetgeving wat verder toe te lichten.

Eerst en vooral moeten we misschien even stil staan bij de term zelf. Het woord solden, waar komt dat precies vandaan? Wel de term dateert uit de jaren 30 en sloeg toen op de kledingssecor, die hun seizoensartikelen en oudere producten verkochten aan verlaagde prijzen. Ook andere sectoren gingen geleidelijk aan deze term gebruiken, zoals de interieursector. Vandaag de dag is de term door alle sectoren onder de arm genomen, maar… wanneer mag deze term precies tentoon gesteld worden in de etalages?

Lees verder

Groepsverzekering: meer dan een woord!

Een werknemer heeft meestal naast zijn of haar brutoverloning ook nog een aantal extralegale voordelen. Een van die extralegale voordelen kan een groepsverzekering zijn. Voor vele werknemers is dat iets dat ze hebben, maar waarvan ze eigenlijk niet goed weten waarvoor het dient of hoe die groepsverzekering van nut kan zijn.

Een groepsverzekering kan je bijvoorbeeld gebruiken bij de aanschaf van een privé-woning, en dat is mooi om weten. Een groepsverzekering bestaat vaak uit een aantal kleinere onderdelen, zo kan die bijvoorbeeld een pensioenspaarplan of een gewaarborgd inkomen omvatten. Wat er al aan reserve is voor een pensioen, mag je perfect gebruiken als voorschot om een huis of verbouwingen te financieren, of je kan je groepsverzekering gebruiken als waarborg om een deel van de lening af te betalen wanneer je 65 wordt.

Het lijkt dus een geweldig plan, en toch wordt het weinig gedaan. Dit komt doordat banken weinig op de hoogte zijn van hoe verzekeringscontracten in elkaar zitten en jou dus ook niet echt zullen kunnen adviseren hoe dat precies in z’n werk gaat. Je groepsverzekering maakt echter volwaardig deel uit van je verloning, en dus mag je er normaal gesproken mee doen wat jij wilt. Voor meer informatie neem je best contact op met de HR-dienst binnen je bedrijf, die je dan de gegevens van de verzekeraar kan doorspelen.

Wanneer je van job verandert, kan je je groepsverzekering kwijt zijn. Er zijn geen risico’s wanneer je je bestaande reserve als voorschot zou aanwenden: dat bedrag heb je al verworven en had je anders gekregen bij je pensioen. Ga je je groepsverzekering als waarborg gebruiken, en raak je ze dan kwijt, dan zal er voor een deel van die aflossing oplossingen moeten gevonden worden – je hebt dan waarschijnlijk nog niet genoeg bij elkaar gespaard om het bedrag dat je aan de bank had beloofd op je 65ste te kunnen betalen. Maar hierbij weet de bankdirecteur raad.

Wie het graag eens in officiële termen uitgelegd krijgt, krijgt hieronder nog eens alle informatie.

Dit filmpje is eigendom van Kanaal Z. We zien Presentator Ilse De Vis en Alain Vanderschrik van FINB.

Prepaid kredietkaart: een waardig alternatief voor een traditionele kredietkaart?

prepaidNiet iedereen wil graag een kredietkaart. Een kredietkaart bezitten kan bij sommige mensen overkomen als risicovol. Ook al doen kredietverstrekkers er alles aan om klanten in te lichten over de risico’s en ook al wordt elk dossier goed onderzocht om te kijken hoe ver de limiet mag liggen: als je er niet verstandig mee omspringt, kan je jezelf aardig in moeilijkheden brengen met een kredietkaart.

Is een prepaid kaart dan een goed alternatief? Met een prepaid kaart heb je wel alle voordelen van een kredietkaart, maar ben je zeker dat je nooit teveel uitgeeft. Je moet dit soort kaart namelijk opladen, zoals je een prepaid telefoonkaart oplaadt. Is het geld op, dan is het gedaan met de kaart te gebruiken. Verder heb je wel alle voordelen van een gewone kredietkaart: je kan ze overal ter wereld gebruiken, om tere betalen in de winkel of op restaurant, of in een hotel, de veiligheid is overal gewaarborgd en ook op het internet ben je dankzij de kopersbeveiliging altijd veilig (dit kan afhankelijk zijn van welke kaart je neemt).

Een goed alternatief, of zelfs een ideale aanvulling dus. Een vast bedrag overschrijven per maand, waar je dan mee kan winkelen. Maar ergens ook wel niet ideaal. Er is namelijk ook een kost aan verbonden vaak. Er zijn er waarbij je moet betalen om op te laden, of betalen bij geldafname, of een jaarlijkse bijdrage. Verder krijg je gewoonlijk ook geen rente op het geld dat op de kredietkaart geparkeerd staat – een beetje zonde dus.

Er zijn gevallen waarin een kredietkaart volgens het prepaid principe interessant is: bij eenmalig gebruik op een reis of voor jongeren. In andere gevallen is een andere vorm van kredietkaart waarschijnlijk interessanter.

Een kredietkaart: hoe kies je er eentje?

Kredietkaarten zijn een handig ding om te hebben. De tijd dat dat geassocieerd werd met schulden is al lang voorbij. Iedereen die al eens in het buitenland op reis is geweest, weet hoe handig een kredietkaart is. Maar ook in eigen land is het zoveel makkelijker om alles bij elkaar te laten komen aan het einde van iedere maand, of om uitgaven te spreiden – je kan sommige dingen nu eenmaal niet plannen. Slim gebruik blijft de boodschap!

En dat slim omgaan met een kredietkaart begint al bij het kiezen van eentje. Er zijn namelijk verschillende aanbieders, en allen hebben voor en nadelen. De stelregel blijft voor alle kaarten dezelfde: wat je aankoopt met je kredietkaart, betaal je niet onmiddellijk. De afrekening volgt en jij betaalt op je eigen tempo terug. Bekijk op voorhand steeds 3 dingen:

  • Hoe wil je de kaart gaan gebruiken?

Er zijn mensen die werkelijk aan gespreide betaling zullen doen. Bekijk hoeveel het minimum te betalen is iedere maand (dit is meestal een percentage) en hoeveel tijd je voor de rest krijgt.

  • Wat is de interest?

Geen probleem voor wie gewoon aan het einde van de maand betaalt, maar wie wil terugbetalen in schijven kiest best voor de kredietkaart met de laagste rente natuurlijk. Anders loopt het snel op!

  • Hoeveel betaal je voor het gebruik van de kaart?

De meeste grootbanken hebben een eigen kredietkaart, maar hiervoor betaal je gewoonlijk een jaarlijks bedrag. Geld uitgeven om geld te mogen uitgeven? Dat lijkt een beetje vreemd… Gelukkig zijn er andere spelers als Argenta en Beobank die meestal wel betere deals hebben.

Vertrouw je het kredietkaartenzaakje niet omdat je bang bent voor het gat in je hand, heb je altijd nog de prepaid kredietkaart. Meer daarover in een volgend blogberichtje!